OC i AC

Obok obowiązkowego ubezpieczenia OC zawieranego na rzecz osób trzecich, którego warunki reguluje ustawa jest jeszcze Autocasco. Jest to ubezpieczenie pojazdu od uszkodzenia, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia.

Kolizja lub wypadek

Pokrycie koszty naprawy i części zamiennych, jeśli Twój samochód ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu, np.: 

 • podczas stłuczki z innym pojazdem lub zwierzęciem
 • ktoś uszkodzi Twoje auto lub jego wyposażenie,
 • konar drzewa spadnie na Twoje auto i uszkodzi karoserię,
 • na skutek gradobicia

Kradzież
Odszkodowanie wypłacane jest, gdy:

 • Twoje auto zostanie skradzione
 • Ktoś ukradnie część lub wyposażenie Twojego pojazdu, np. radio,
 • Złodziej zniszczy pojazd w czasie włamania lub jego próby.

…inne zdarzenia

AC działa również w wielu innych sytuacjach – nawet takich, których nie potrafimy dzisiaj wymyślić. Jest to ubezpieczenie od wszystkich zagrożeń. Ubezpieczyciel zlikwiduje szkodę nie tylko po stłuczce, ale także jeśli np.:

 • gryzonie pogryzą kable,
 • auto wpadnie do przerębla,
 • dzik wyskoczy pod samochód i zniszczy chłodnicę,
 • obiekt latający (np. dron) spadnie na Twój pojazd.

Warianty ubezpieczenia

PZU oferuje trzy warianty AC: serwisowy, optymalny i partnerski.

Wariant serwisowy
Naprawa na oryginalnych częściach w wybranym przez klienta serwisei, również ASO. Rozliczenie bezgotówkowe z serwisem.

Wariant optymalny
Kosztorys wyliczany jest na podstawie wartości nieoryginalnych części zamiennych z uwzględnieniem amortyzacji.

Wariant partnerski
Naprawa w warsztacie partnerskim PZU. Do naprawy używane są tańsze zamienniki.

Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia

Za dodatkową opłatą możesz rozszerzyć zakres terytorialny ryzyka kradzieży w AC lub dodać, np. o ochronę bagażu lub samochód zastępczy na cały czas naprawy Twojego auta.

Auto Non Stop
Samochód osobowy zastępczy na cały czas naprawy oraz zorganizujemy naprawę Twojego pojazdu w Sieci Naprawczej PZU.

Gwarancja wartości pojazdu – Auto Wartość 100%
Twoje auto będzie dla nas warte tyle samo – przez cały rok.

Auto Ochrona Sumy Ubezpieczenia
Gwarancja nie pomniejszania sumę ubezpieczenia, dzięki czemu nawet po kilku stłuczkach otrzymasz pełne odszkodowanie za swój samochód.

Ubezpieczenie bagażu
Odszkodowanie za rzeczy zniszczone w wypadku lub skradzione z auta.

Zmniejszenia zakresu ubezpieczenia

Ubezpieczenie AC może być zawarte w pomniejszonym zakresie, co znacznie pomniejsza składkę. Jest kilka możliwości pomniejszania zakresu ubezpieczenia;

Udział własny stały
Odszkodowanie zawsze pomniejszamy o tę samą, ustaloną kwotę

Udział własny 25%
Kwotę odszkodowania pomniejszamy o 25% wartości szkody.

AC Mini
Jest to tańsze ubezpieczenie – ale z mniejszym zakresem ochrony niż pełne ubezpieczenie AC.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia 

Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. szkód:

 • których wartość nie przekracza 300 zł – z wyjątkiem szkód polegających na uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz był wymagany, aby udzielić im pomocy medycznej,
 • spowodowanych tym, że ubezpieczony, osoba uprawniona do korzystania z pojazdu lub osoba, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, kieruje pojazdem bez uprawnień,
 • eksploatacyjnych,
 • w wyposażeniu pojazdu, które nie jest wymienione w umowie.

Pełną listę sytuacji, których nie obejmujemy naszą ochroną, znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.