Ubezpieczenie domu lub mieszkania

Ubezpieczenie obejmujące swoim zakresem szeroki wahlarz zdarzeń

Powódź, pożar, huragan lub inne zdarzenie losowe
Odszkodowanie zostanie wypłacone jeśli dojdzie do zniszczenia lub utraty Twojego majątku wskutek jednego z 18 zdarzeń losowych.

Dewastacja
Gdy ktoś np. zbije szybę w oknie lub namaluje graffiti na elewacji Twojego domu.

Przepięcie
Gdy na skutek nagłego wzrostu napięcia zostanie uszkodzony sprzęt elektroniczny np. telewizor.

Włamanie
Gdy ktoś włamie się do Twojego domu i ukradnie wyposażenie, np. komputer, telewizor, sprzęt sportowy czy biżuterię.

Wyłudzenie gotówki lub biżuterii (w wariancie Od Wszystkich Ryzyk)
Gdy ktoś podstępem wyłudzi gotówkę lub biżuterię np. od ubezpieczonego w wieku powyżej 65 lat albo od Twojego dziecka do 13 roku życia.

Rabunek
Gdy złodziej np. na ulicy wyrwie Ci torebkę lub telefon.

Nietypowe sytuacje (w wariancie Od Wszystkich Ryzyk)
Ochrona działa w wielu innych niespodziewanych zdarzeniach, np. zwierze zniszczy ocieplenie dachu w domu.

Co można ubezpieczyć

Nieruchomości
Fundamenty, ściany, dach, schody zewnętrzne i inne tzw. mury.

 • Rynny, balustrady, parapety, kolektory słoneczne (solary) i inne tzw. elementy zewnętrzne.
 • Podłogi, instalacje, meble w zabudowie, sprzęt AGD w zabudowie, glazura, armatura, domofon i inne tzw. stałe elementy.

Wyposażenie (mienie ruchome)

 • Meble, sprzęt RTV i AGD, sprzęt elektroniczny i sportowy, biżuterię, odzież i inne tzw. ruchomości domowe.
 • Podłogi, instalacje, meble w zabudowie, sprzęt AGD w zabudowie, glazura, armatura i inne tzw. stałe elementy – o ile nie ubezpieczyłeś ich razem z nieruchomościami.
 • Meble ogrodowe, wózki dziecięce, rowery, narzędzia ogrodnicze, rośliny doniczkowe, wolnostojące huśtawki, baseny, grille – na tarasie lub w ogrodzie Twojego domu.
 • Rzeczy Twojego dziecka (które się uczy i nie ukończyło 25 r.ż.), które znajdują się w jego tymczasowym miejscu zamieszkania (np. akademiku, wynajętym mieszkaniu). 

Wartość ubezpieczanego majątku
Dom i jego wyposażenie możesz ubezpieczyć w dwóch wartościach: wartości nowej i wartości rzeczywistej.

Wartość nowa
Wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego.To znaczy: jeśli np. Twój stary telewizor zostanie zniszczony, dostaniesz takie odszkodowanie, aby kupić nowy telewizor podobnej klasy.

Wartość rzeczywista
Wartość nowa pomniejszona o amortyzację czyli stopień zużycia. To znaczy: jeśli np. Twój stary telewizor zostanie zniszczony, kwota odszkodowania będzie wynosiła tyle, ile jego wartość pomniejszona o tyle ile od czasu zakupu utracił na wartości

Pomoc w nagłych wypadkach
W cenie ubezpieczenia otrzymujesz podstawowe usługi assistance. PZU zorganizuje i opłaci;

 • hydraulika – gdy pęknie rura w łazience lub kuchni,
 • szklarza – jeśli ktoś wybije szybę w oknie w domu,
 • ślusarza – kiedy zepsuje się zamek w drzwiach wejściowych domu,
 • elektryka – jeśli w domu np. zepsuje się instalacja elektryczna.

Można też wybrać wariant rozszerzony oferujący większy zakres tego ubezpieczenia.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

W zależności od Twoich potrzeb możesz rozszerzyć zakres ubezpieczenia.

Ubezpieczenie przedmiotów od stłuczenia
Odszkodowanie za stłuczenie przedmiotów – nie tylko szklanych, także np. z plastiku, kamienia czy konglomeratu.

Ubezpieczenie wyposażenia posesji
Ubezpieczenie od zniszczenia i kradzieży z włamaniem nie tylko domu i jego wyposażenia, ale też tego, co znajduje się w ogrodzie.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)
Jeśli wyrządzisz szkodę innej osobie (i będziesz musiał zrekompensować stratę), ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie tej osobie.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub będzie ona ograniczona. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania m.in. jeśli:

 • Twój majątek zostanie zalany, ponieważ nie zamkniesz lub nie zabezpieczysz okna, drzwi czy innych otworów lub niewłaściwie przeprowadzisz konserwację dachu, balkonu czy okna,
 • wyposażenie Twojego domu zostanie skradzione, ponieważ zostawisz otwarte okno (nie dojdzie do włamania),
 • do szkody dojdzie w wyniku eksploatacji lub zużycia technicznego, np. Twoja sofa zabrudzi się  lub odkształci, zasłony odbarwią się pod wpływem słońca, pralka ulegnie awarii w wyniku zużycia się części.

Pełną listę wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczeniowej znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.