Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie na wypadek gdy Twoje zdrowie znacząco i trwale się pogorszy. Oprócz wypłaty odszkodowania, PZU może zorganizować m.in. wizytę domową lekarza, pielęgniarki czy dowóz na rehabilitację. W przypadku Twojej śmierci Twoi bliscy otrzymają wsparcie finansowe.

Wsparcie finansowe
Jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Twoje zdrowie znacznie się pogorszy, PZU wypłaci Ci odszkodowanie. Dzięki temu będziesz mógł opłacić np. leczenie czy rehabilitację. W przypadku Twojej śmierci pieniądze dostaną Twoi bliscy.

Wypadek
Jeśli ucierpisz na skutek wypadku.

Atak epilepsji lub omdlenie
Jeśli dostaniesz ataku epilepsji lub zemdlejesz z innej przyczyny niż choroba przewlekła.

Krwotok śródczaszkowy
Jeśli ucierpisz z powodu krwotoku śródczaszkowego.

Zawał serca
Jeśli doznasz zawału serca.

Ochrona na wypadek zawału i krwotoku śródczaszkowego jest dodatkowo płatna dla osób, które mają więcej niż 30 lat.

Pomoc assistance
Razem z ubezpieczeniem otrzymasz pakiet usług assistance w Polsce. Ubezpieczyciel zorganizuje m.in. pomoc medyczną dla Ciebie, opiekę nad Twoimi dziećmi, a nawet pomoc domową.

Dodatkowa ochrona
Ubezpieczenie NNW w PZU jest elastyczne. Jeśli obawiasz się konsekwencji nieprzewidzianych chorób i zdarzeń, możesz rozszerzyć ochronę.

Po leczeniu
Jeśli po nieszczęśliwym wypadku poniesiesz koszty związane z powrotem do zdrowia.

Po pobycie w szpitalu
Jeśli po nieszczęśliwym wypadku trafisz do szpitala.

Niezdolność do pracy
Jeśli po nieszczęśliwym wypadku przez jakiś czas nie będziesz w stanie pracować.

Problemy zdrowotne lub śmierć
Jeśli ciężko zachorujesz lub umrzesz w wyniku poważnej choroby.

Całkowite trwałe inwalidztwo
Jeśli po wypadku doznasz całkowitego trwałego inwalidztwa, czyli kiedy stan Twojego zdrowia po wypadku nie pozwoli nigdy powrócić do jakiejkolwiek pracy.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia
Możesz rozszerzyć zakres ubezpieczenia i mieć jeszcze lepszą ochronę.
Ubezpieczenie NNW będzie działało także jeśli np.: uprawiasz sporty wysokiego ryzyka, np. wspinaczkę, narciarstwo, żeglarstwo czy biegasz w maratonach, wyjeżdżasz do kraju, który jest zagrożony wojną lub terroryzmem.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia
W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub będzie ona w ograniczonym zakresie. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.