Wojażer

Ubezpieczenie podróżne o bardzo szerokim zakresie.

Otrzymasz pomoc, jeśli w czasie podróży zachorujesz lub przydarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek. Chronimy Cię od wyjścia z domu do momentu powrotu z podróży.

Ubezpieczenie może być zawarte zarówno dla wyjazdów turystycznych jak i służbowych. Zakresem można objąć również sporty wysokiego ryzyka.

Leczenie
Ubezpieczyciel zorganiuzuje i opłaci pobyt i leczenie w szpitalu, wizyty u lekarza (także stomatologa), badania, operacje lub zabiegi ambulatoryjne.

Transport
Transport (także medyczny) z miejsca wypadku do lekarza lub szpitala, a nawet z zagranicy do domu. Organizowany jest również transport zwłok do miejsca pochówku w Polsce.

Wsparcie po powrocie do domu
Pomoc lekarza, psychologa lub rehabilitanta (jeśli organizowany był transport medyczny do domu), a także pomoc domowa.

Pomoc tłumacza
Zapewniona jest telefoniczna pomoc tłumacza języka angielskiego w trakcie udzielania pomocy medycznej.

Poszukiwanie i ratownictwo
Ubezpieczyciel opłaca akcję poszukiwawczą lub ratowniczą w razie zaginięcia, np. w górach.

Zwrot kosztów leczenia
Zwracane są pieniądze, które wydasz np. na leki (przepisane przez lekarza podczas Twojego wyjazdu) czy naprawę lub zakup sprzętu ortopedycznego albo okularów korekcyjnych.

Pomoc w podróży – dostępne jest kilka pakietów assistance, desykowanych np. rodzinie z małym dzieckiem lub osobie niesamodzielnej.

Ubezpieczenie NNW
Wypłata odszkodowania w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

OC w życiu prywatnym
Dzięki temu ubezpieczeniu osoba lub firma, której wyrządzisz szkodę, otrzyma odszkodowanie.

Rezygnacja lub skrócenie wyjazdu
 Zwrot pieniądzy, w przypadku rezygnacji ze zorganizowanego wyjazdu lub jego skrócenia.

Kontynuacja leczenia po podróży
Jeżeli podczas pobytu za granicą nagle zachorujesz lub zdarzy Ci się wypadek, zgłoś to od razu. Wówczas ubezpieczyciel pomoże Ci po powrocie do Polski, jeśli będziesz musiał dokończyć leczenie rozpoczęte za granicą.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego
Wsparcie po utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu bagażu z rzeczami osobistymi, sprzętem elektronicznym lub sportowym.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach ochrona ubezpieczeniowa nie będzie działała lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej.

Nie ubezpieczymy Cię, jeśli np.:

  • jedziesz za granicę zdiagnozować chorobę lub się leczyć (czyli na planowe leczenie),
  • wyjeżdżasz, pomimo tego, że ze względów zdrowotnych nie powinieneś,

Pełną listę ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczeniowej znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie działa:

  • w Polsce,
  • w Europie,
  • na świecie.
    Mogą korzystać z niego Polacy i obcokrajowcy.